Michał Walczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa i licencjat na kierunku administracja.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ubezpieczeń gospodarczych oraz spółek handlowych.

Zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem pism procesowych oraz umów cywilnoprawnych.

Języki: angielski

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }