Maciej Komorowicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie: cywilnym, pracy, spółek handlowych oraz w pozyskiwaniu i rozliczaniem dotacji z PO IG; zajmuje się przygotowywaniem, opiniowaniem oraz negocjowaniem umów cywilnoprawnych.

Języki: angielski

m.komorowicz@dzialynskaipartnerzy.pl

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }