Małgorzata Działyńska – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, doktor nauk prawnych, stypendysta Uniwersytetu Westfalskiego w Muenster oraz Uniwersytetu we Florencji, do roku 1996 adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Od 1992 roku współtworzy i prowadzi Kancelarię Prawną „Działyńska i Partnerzy”.

Małgorzata Działyńska posiada bogate doświadczenie zawodowe, jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa gospodarczego, podatkowego, cywilnego, a także rodzinnego.

Członek rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych.

Autor kilkunastu publikacji z wyżej wymienionych dziedzin prawa.

Języki: angielski i niemiecki.

m.dzialynska@dzialynskaipartnerzy.pl

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }