Katarzyna Kęsik – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację radcowską odbyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym (w tym grup kapitałowych).

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, prowadzeniu postępowań spornych oraz arbitrażu (krajowym i międzynarodowym).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi.

Języki: angielski i hiszpański

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }