Artur Rakowicz – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor pracy magisterskiej pt. "Utwór fotograficzny w polskim prawie autorskim", doktorant w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie cywilnym oraz gospodarczym. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa i negocjacji umów handlowych.

Laureat II miejsca w trzeciej edycji konkursu fundacji Ubi Societas Ibi Ius pt. "Stop fałszerstwom" za pracę pt. "Problem fałszerstwa fotografii w świetle prawa autorskiego i karnego: autentyczność, podrabianie, środki ochrony prawnej"

Języki: angielski

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }