Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, optymalizacji kosztów podatkowych. Zakres naszych usług obejmuje również przygotowywanie pism w toku postępowania podatkowego i skarbowego oraz występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i izbami skarbowymi

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }