Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego, kompleksowego doradztwa przy bieżącej działalności spółek. Usługi obejmują m.in: przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych, opiniowanie umów, obsługa posiedzeń organów spółki, doradztwo i pomoc w zakresie obowiązków sprawozdawczych

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }