Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz opiniowania umów cywilnoprawnych, ustanawiania, przenoszenia oraz ochrony praw rzeczowych, ustanawiania zabezpieczeń, jak również prowadzenia postępowań wieczystoksięgowych i  spadkowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie przygotowywania umów majątkowych małżeńskich oraz prowadzenia spraw rozwodowych, jak również postępowań o świadczenia alimentacyjne.

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }