Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, naszym klientom oferujemy doradztwo w trakcie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju inwestycji oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych decyzji, zezwoleń i licencji. Zakres naszych usług obejmuje również przygotowywanie pism w toku postępowania administracyjnego oraz występowanie w imieniu Klienta przed urzędami i sądami administracyjnymi.

© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }