Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego i rodzinnego, prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa administracyjnego, oraz prawa podatkowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak również na podstawie jednorazowych zleceń.

Specjalizujemy się w wszechstronnej obsłudze prawnej bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego. W szerokim zakresie świadczymy usługi prawne również na rzecz osób fizycznych.

Nasza codzienna praca skupia się przede wszystkim na:

  • tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego zarówno osobowych, jak i kapitałowych;
  • opracowywaniu statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych;
  • przygotowywaniu, negocjowaniu i opiniowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych;
  • opracowywaniu opinii prawnych;
  • dochodzeniu należności;
  • świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego;
  • reprezentowaniu w postępowaniach sądowych, gospodarczych i skarbowych oraz zastępstwie procesowym;
  • obsłudze prawnej inwestycji (opracowywanie wniosków, pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń i decyzji).
© Działyńska i Partnerzy Kancelaria Prawna created by { re.PUBLIK }